• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายประถม  ไชยชะนะ       ประธานกรรมการ

  2.นายประเสริฐ  ต๋าเร็ว          รองประธานฯ

  3.พระอธิการเจตน์ จนุทฺวํโส  กรรมการ

  4.นายมาโนชญ์  มั่นเหมาะ    กรรมการ

  5.นายชินวัฒน์   เขื่อนเชียงสา  กรรมการและเลขานุการ

  6.นายถนอม  อุตะมะ              กรรมการ

  7.นางอรุณี  เต็มอุ่น                กรรมการ

  8.นายยงยุทธ์  แก้วหน่อ        กรรมการ

  9.นางนิสารัตน์   ถุงปัญญา    กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:08:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5316-0115 อีเมล์: school.banpong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณาตยาณี เทือกตา โทรศัพท์: 0933074581 อีเมล์: krutamn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]