• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.ด.ญ. เพ็ญพิชชา   แก้วหน่อ       ประธานนักเรียน

  2.ด.ช.ณัชภัค    เมืองอินทร์         รองประธาน ฯ

  3.ด.ญชยุดา  พาเนตร                  เลขา ฯ

  4.ด.ช.วรฉัตร  นันทลักษณ์โมฬี   กรรมการ

  5.ด.ญ.ปิยะรินทร์  ตั๋นไชยวงศ์    กรรมการ

  6.ด.ญ.ศิวารัตน์  ไชยชะนะ          กรรมการ

  7.ด.ญ.ลักษณพร   สุทธเสน         กรรมการ

  8.ด.ญ.สุชัญญา   บุญมา           กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:08:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5316-0115 อีเมล์: school.banpong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณาตยาณี เทือกตา โทรศัพท์: 0933074581 อีเมล์: krutamn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]