• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มีวินัยใฝ่เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน อ่านเขียนเชี่ยวชาญ มีผลงานระดับชาติ ฉลาดคิด มีจิตอาสา วิชาการเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:08:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5316-0115 อีเมล์: school.banpong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณาตยาณี เทือกตา โทรศัพท์: 0933074581 อีเมล์: krutamn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]