• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายภูริวัฒน์      จินะสี         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒. นายสัญญา       นพวงศ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๓. นายสิทธิศักดิ์    หล้าธิ        ผู้แทนผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๔. นายสำราญ       ไชวุฒิ       ผู้แทนศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๕. พระสมุห์นิเรศ  คัมภีรเมธี    ผู้แทนภิกษุสงฆ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๖. นางเจือนภา       บุญเมือง  ผู้แทนองค์กรชุมชน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๗. นายอุดร            หล้าธิ      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 14:05:59 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7635 อีเมล์: anb.phanate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญานิตย์ เภารัตน์ โทรศัพท์: 0857092059 อีเมล์: chayanitpr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]