• กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •     โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ สานต่อภาษา และเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง รักความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ มุ่งสู่อาเซียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:46:15 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสมจิตร์ มูลพร้อม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางวันดา หอมนาน

  • นางพรรณา พงษ์มณีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,531
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7635 อีเมล์: anb.phanate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญานิตย์ เภารัตน์ โทรศัพท์: 0857092059 อีเมล์: chayanitpr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]