• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • "ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เน้นการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริมสุขภาพและงานวิชาการ มีคุณภาพมาตรฐานสากล"


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 14:05:59 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7635 อีเมล์: anb.phanate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญานิตย์ เภารัตน์ โทรศัพท์: 0857092059 อีเมล์: chayanitpr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]