• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

   

  1. นายวีรยุทธ            เหล็กแปง                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  2. นายมานพ                ไชยชนะ                                              รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  3. นายอภิสิทธิ์         ช่วยบ้าน                                                   คณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครอง
  4. นายอาทิตย์           รู้ทำนอง                                                       คณะกรรมการตัวแทนศิษย์เก่า
  5. นายบุญยก           บุญตัน                                                      คณะกรรมการตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
  6. นายสมบูรณ์           แก้วหล่อ                                              คณะกรรมการตัวแทนองค์กรชุมชน
  7. พระครูไพศาลนพกิจ                                                             คณะกรรมการตัวแทนพระสงฆ์
  8. นางเกวรินทร์         จันต๊ะวงค์                                                   คณะกรรมการตัวแทนครู
  9. นายจิราวุฒิ          เกตนิ่ม                                                          คณะกรรมการและเลขานุการ

   

   

  คณะกรรมการที่ปรึกษา

  1. นายสมาน            ฟูเจริญ
  2. นายทรงเด่น         คิดดี
  3. นายเอกชัย           รักคำ
  4. นายศรีวงษ์           แสนอุ่น
  5. นายสม                เรือนสิทธิ์
  6. นายเสด็จ             รักแม่
  7. นายปฏิภาณ         ประทุมศรี
  8. นายศรีทอน          รักษา
  9. นายประสิทธิ์        รักแม่
  10. นายเอกชัย          ใจถึง
  11. นายประจิตร         เรือนสิทธิ์
  12. นายสมบูรณ์        ตาสิทธิ์
  13. นางเครือวัลย์      พรมรักษา
  14. นางกรรณิการ์      ใจยา
  15. นางเอมมิการ์      เมืองวงศ์
  16. นายประยูร          เรือนสิทธิ์

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-23 17:27:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุดา เหลืองปัญญากิจ

 • นางวัฒนา พิชัยยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,254
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7003 อีเมล์: taluangschoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ โทรศัพท์: 0817657710 อีเมล์: awusanee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]