• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

  ปีการศึกษา 2562

   

  1. เด็กชายถิรวัฒน์            ทำการ                                  ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงเบญจรัตน์         สวัสดี                                   รองประธานนักเรียนคนที่ 1
  3. เด็กหญิงกัญญาวีร์          สมฤทธิ์                                     รองประธานนักเรียนคนที่ 2
  4. เด็กชายศุภวิชญ์             กันทะลือ                                    เหรัญญิก
  5. เด็กหญิงกัญญาพัชร       กันทะลือ                                 เหรัญญิก
  6. เด็กชายธนันธร            วงศืปินตา                                   สารวัตรนักเรียน
  7. เด็กหญิงศศินิภา           กลิ่นกันหา                                 สารวัตรนักเรียน
  8. เด็กชายมนตรี            เรียบร้อยกิจ                                 สารวัตรนักเรียน
  9. เด็กชายธีรภัทร          อิธิยศ                                         กรรมการ
  10. เด็กชายณัฐพล         พลเอี่ยม                                    กรรมการ
  11. เด็กหญิงอรอนันตญา  มาลัยวัลย์                                กรรมการ
  12. เด็กหญิงธัญวรรณ       หงษ์แก้ว                                  กรรมการ
  13. เด็กชายทินภัทร           ใจดี                                       กรรมการ
  14. เด็กหญิงสุภัสสรา        ก่อสร้าง                                         เลขานุการ
  15. เด็กชายธิติวุฒิ            เมืองมูล                                   เลขานุการ
  16. เด็กชายณัฐภูมินทร์      พรมรักษา                                    คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 2
  17. เด็กหญิงพิรดา             สมวุฒิ                                คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3
  18. เด็กหญิงพลอยพรรษา   สิทธิโสด                        คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  19. เด็กหญิงณัฐจิราภา     อภิพรภูริพัฒน์                               คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
  20. เด็กหญิงอัญชลี          คำแผ่นไชย                          คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
  21. เด็กหญิงจันทกานต์     ไชยโวหาร                               คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  22. เด็กหญิงเมมติกา       ธะนะแก้ว                                    คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                           

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-23 17:27:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์

 • นางวัฒนา พิชัยยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,183
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7003 อีเมล์: taluangschoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ โทรศัพท์: 0817657710 อีเมล์: awusanee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]