• ข้อมูลผู้บริหาร
 • รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)

  1   พฤษภาคม  พ.ศ.2464 เปิดทำการสอนแต่ไม่มีผู้บริหาร

  ตั้งแต่วันที่  1   พฤษภาคม  พ.ศ.2465 – ปัจจุบัน

   

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง

  ตำแหน่ง

  1.

  นายเมืองคำ      ณ  น่าน

  2465    -   2480

  ครูใหญ่

  2.

  นายอุดร            โนราช

  2480    -   2485

  ครูใหญ่

  3.

  นายเมืองคำ     ณ   น่าน

  2485    -    2487

  ครูใหญ่

  4.

  นายสะอาด       เชื้อหงส์ทอง

  2487    -    2488

  ครูใหญ่

  5.

  นายสวัสดิ์         เจริญทรัพย์

  2488    -    2489

  ครูใหญ่

  6.

  นายเรือง           ไชยเพ็ญ

  2489    -    2491

  ครูใหญ่

  7.

  นายอินปั๋น        มหาวงศนันท์

  2491    -    2491

  ครูใหญ่

  8.

  นายสมาน        เสนาะสำเนียง

  2491    -    2492

  ครูใหญ่

  9.

  นายสมบูรณ์     ศรีวิชัย

  2492    -    2495

  ครูใหญ่

  10.

  นายสุ่น             หน่อสุวรรณ

  2495    -    2497

  ครูใหญ่

  11.

  นายเฉลิม         เจริญสุข

  2497    -    2499

  ครูใหญ่

  12.

  นายวิชัย           อักษรดิษฐ์

  2499    -    2500

  ครูใหญ่

  13.

  นายบุญหลง     บุญมะโน

  2500    -    2501

  ครูใหญ่

  14.

  นายชื่น            แก้วแสงอินทร์

  2501    -    2508

  ครูใหญ่

  15.

  นายเปลี่ยน     วงศ์โพธิสาร

  2508    -    2516

  ครูใหญ่

  16.

  นายประสันต์   เหล่าภักดี

  2516    -    2521

  ครูใหญ่

  17.

  นายสมาน        ฟูเจริญ

   2521    -    2547

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  18

  นายบุญล้อม  โสภาพรม

   2547    -    2551

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  19

  นายนิพนธ์   กาวีละ

   2551    -    2556

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  20

  นายสุรกิจ  มะโนชัย

   2556    -    2559

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  21

  นายชินวัฒน์  เขื่อนเชียงสา

  16 ก.พ. 2560 – 7 ก.ย. 2560

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  22

  นายจิราวุฒิ  เกตนิ่ม

  1 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 14:57:39 น.

โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7003 อีเมล์: taluangschoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ โทรศัพท์: 0817657710 อีเมล์: awusanee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]