โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านต้านาล้อม หมู่ที่ ๗  ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  ตั้งขึ้นครั้งแรกไม่ปรากฏหลักฐานว่าตั้งในปี พ.ศ.ใด แต่ตั้งขึ้นเริ่มแรกในวัดต้านาล้อม หมู่ที่ ๗ ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ในยุคที่มีพระบุญวาทย์ เป็นเจ้าอาวาสได้รื้อกุฏิหลังเดิมมาสร้างเป็นอาคารเรียนของกุลบุตรกุลธิดาในวัด แต่ต่อมา คณะกรรมการอำเภอในยุคนั้น ได้ยกเลิกโรงเรียนวัด และได้ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลยางฮอม ๗ ( วัดต้านาล้อม )   เมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒  โดยอาศัยอาคารเรียนเดิมที่ทางวัดสร้างขึ้น  ต่อมาโรงเรียนได้ขยายพื้นที่มาทางทิศใต้ของวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีเนื้อที่ น.ส.ก จำนวน  ๙ ไร่  ๒  งาน  ๓๐  ตารางวา  มีอาคารเรียน ๔ หลัง  ๑๗  ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์ ๑  หลัง  บ้านพักครู ๑  หลัง  ส้วมนักเรียน ๒ หลัง  ๖  ที่นั่ง  ส้วมครู ๑  หลัง  ๒  ที่นั่ง โรงรถ  ๑  หลัง  อาคารพยาบาล ๑ หลัง  ศาลาพักร้อน  ๓ หลัง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีข้าราชการครูทั้งหมด ๗  คน  ครูธุรการ  ๑  คน  มีบุคลากรวิทยาศาสตร์ ๑ คน และภารโรง ๑ คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 10:54:38 น.

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7113 อีเมล์: tanalomsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญผกา ธนะแก้ว โทรศัพท์: 0875684778 อีเมล์: penpaka12123@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]