โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ๑.  นายอาทิตย์

  กันตะยศ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  ๒.  นายสมบูรณ์

  ช่วยกิติ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๓.  นางรดา

  สุพะคำ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  ๔.  นางนงวรรณ

  แก้วมา

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  ๕.  นางใฮแก้ว

  รักพ่อ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  ๖.  นายสมิง

  ตาสิทธิ์

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  ๗.  นายจันทร์ตา

  ดินเหลือง

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  ๘.  พระสมจิตร

  กุลวฑฺโน

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  9.  นายวีรยุทธ

  วันต๊ะ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้านาล้อม

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 10:54:38 น.

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7113 อีเมล์: tanalomsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญผกา ธนะแก้ว โทรศัพท์: 0875684778 อีเมล์: penpaka12123@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]