โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                         โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)    เดิมชื่อ  " โรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำแพร่ 2 "   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2481  โดยนายอินปั๋น  มหาวงศนันท์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ใช้วัดห้วยสักเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนมีอาคารเรียนแบบชั่วคราว  1  หลัง  นักเรียนประมาณ  100  คน

                           พ.ศ. 2498  นายแสวง  งามสมบัติ ครูใหญ่  พร้อมด้วย  นายยศ  กิติวัง  ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าสภาพโรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมกับราษฎรสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  ได้ที่ดินสำหรับปลูกสร้าง คือ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ได้อาคารเรียนแบบ  ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

                           พ.ศ. 2514  อาคารเรียนประสบวาตภัย  นายขีด อยู่เสดียง  ครูใหญ่ ได้ร่วมกับนายขันทะ สงสาร ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยกรรมการศึกษา ได้ของบประมาณจากทางราชการ   จำนวน  150,000  บาท  มาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข ขนาด 5 ห้องเรียน และเปิดใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2515

                            พ.ศ. 2537   นายประกอบ   ทีปสวัสดิ์   หัวหน้าการไฟฟ้านครหลวงนนทบุรี ร่วมกับคณะได้ร่วมบริจาคเงินและวัสดุเพื่อการก่อสร้างโรงอาหาร  1 หลัง มอบเป็นสมบัติของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม  2537

                            พ.ศ. 2546  นายสมเจตน์  แก้วกันใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  ศิษย์เก่า ร่วมกันจัดผ้าป่าศิษย์เก่าประจำปีขึ้น เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ได้จำนวน  7 ชุด คิดเป็นเงิน 120,000  บาท

                             พ.ศ. 2547    ได้สร้างรั้วด้านหน้าพร้อมป้ายโรงเรียน   โดยความร่วมมือของครู    ศิษย์เก่าและผู้สมทบทั่วไป คิดเป็นเงิน 75,000  บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 150,000 บาท  สำหรับจัดห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีของโรงเรียนขนาดเล็ก

                             พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  70,000   บาทเพื่อซ่อมแซมที่จอดรถนักเรียนที่เสียหายจากวาตภัยและผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันหางบประมาณเพิ่มเติมได้ จำนวน 104,912  บาท ในการปรับปรุงอาคารดังกล่าวเป็น ห้องพักครูและศูนย์บริหารงาน

            พ.ศ.2557 นายธรรมนูญ  กิจนุกร   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

            พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนได้เข้าร่มโครงการและเป็นโรงเรีียนแกนนำ การเรียนกานสอนBBL (Brain-Based Learning) โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน เป็นเงินงบประมาณในการบริหารจัดการ 30,000 บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 10:56:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดำรงค์ ปิกจุมปู
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวหทัยรัตน์ กันทะเลิศ

 • นายชูศักดิ์ ปูธิปินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,130
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6228 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุพัตรา อินเรือง โทรศัพท์: 0817965314 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]