โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                      รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

   

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายพร  คำปัน

  ประธานกรรมการ

  -

  2

  นายวิชาญ  ภิวงค์

  รองประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

  นายวีระ  สิงห์แก้ว

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  4

  นายสุทธินันท์  อินทะนัน

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  5

  นายธราพงษ์  ใจกว้าง

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6

  นางสมศรี  มงคลคลี

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่น

  7

  พระครูใบฎีกาศรีวรณ์ กิตติญาณเมธี

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8

  นางอรุณรัตน์  อินทะมา

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  9

  นายดำรงค์  ปิกจุมปู

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 10:56:14 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6228 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุพัตรา อินเรือง โทรศัพท์: 0817965314 อีเมล์: supattra1960@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]