โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                      รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

   

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายช่วย  โปธิ

  ประธานกรรมการ

  -

  2

  นายพร  คำปัน

  รองประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

  นายสมยงค์  รักษาป่า

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  4

  นางรุจิเรข สายบุญเลิศ

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  5

  นายวิชาญ ภิวงค์

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6

  นางสมศรี  มงคลคลี

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่น

  7

  พระครูใบฎีกาศรีวรณ์ กิตติญาณเมธี

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8

  นางอรุณรัตน์  อินทะมา

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  9

  นายธรรมนูญ  กิจนุกร

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-29 14:50:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมนูญ กิจนุกร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุพัตรา อินเรือง

 • นางสิริฉัตร ตุ้ยสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,997
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6228 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุพัตรา อินเรือง โทรศัพท์: 0817965314 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]