โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กชายหรรษธร   ณุธรรม              ประธานสภานักเรียน

  2.เด็กชายธิติพัฒน์   ระเรือง               รองประธานสภานักเรียน

  3.เด็กหญิงแพรวรรณ   เกิดน้อย         รองประธานสภานักเรียน

  4.เด็กญิงภานรินทร์   แสงสี               เลขานุการ

  5.เด็กหญิงพิชญา   มีแหวน               เหรัญญิก

  6.เด็กชายสิธวิชณ์   สิงห์สุริยะ          กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  7.เด็กหญิงกรวรรณ   คำวัง                กรรมการฝ่ายวิชาการ

  8.เด็กชายปิติภัทร์   กองตา              กรรมการฝ่านวินัย

  9.เด็กหญิงณัฐณิชา   หลวงจินา       กรรมการฝ่ายอนามัยและปฏิคม

  10.เด็กชายเอกพล   ระเรือง             กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

  11.เด็กชายอรรถชาติ   ระเรือง         กรรมการฝ่ายพัสดุและเทคโนโลยี

  12.เด็กชายธวัช   เทพวงศ์               กรรมการฝ่ายชมรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 10:56:14 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6228 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุพัตรา อินเรือง โทรศัพท์: 0817965314 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]