โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

    โรงเรียนอนุบาลยางฮอม เดิมชื่อโรงเรียนบ้านยางฮอม ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2483 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครั้งแรกได้อาศัยวัดยางฮอมเป็นสถานที่เรียน ต่อมาปี 2485 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านยางฮอม หมู่ 12 บ้านยางฮอม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย  

    ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลยางฮอม ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านยางฮอมใหม่ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งสิ้น  13 ไร่  3 งาน  10  ตารางวา

    โทรศัพท์. 0 – 5360 – 6224


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 15:37:34 น.

โรงเรียนอนุบาลยางฮอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6224 อีเมล์: anuban_yh@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรวรรณ ไชยประพันธ์ โทรศัพท์: 0894352197 อีเมล์: anban_yh@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]