• ประวัติโรงเรียน
 •              โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ เป็นโรงเรียนบ้านยางฮอมสาขาห้องเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ พ.ศ. 2525  โดยสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย

               จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนชาวเขา พ.ศ. 2524 โดยมีครูผู้สอนของกรมประชาสงเคราะห์

                          ปี  พ.ศ 2525  -  2528      นายบรรจง           จันทร์เพชร  

                          ปี  พ.ศ 2528  -  2532      นายพิมพ์เจตต์      สมเมือง

                          ปี  พ.ศ 2529  -  2531      นายสำราญ          ต้องสู้

                          ปี  พ.ศ 2531  -  2533      นายวิโรจน์           ใบไกร

               ต่อมาโอนมาอยู่สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย มีนายประยุทธ วงศ์ขัติ เป็นครูสังกัดประถมศึกษาคนแรก และต่อมา สปจ.เชียงรายได้มีคำสั่งให้นายดิเรก เทียนทอง  มาช่วยราชการอีกคนหนึ่ง

               โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ได้จัดตั้งให้เป็นห้องเรียนดอยสาขาโรงเรียนบ้านยางฮอม  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย 

                27  พฤษภาคม 2534   ได้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านยางฮอมสาขาห้องเรียนบ้านพญาพิภักดิ์  มีจำนวนนักเรียน ชาย  17 คน หญิง  26  คน  รวม 43 คน

               24  ตุลาคม  2538  มหาวิทยาลัยหอการค้าได้มาจัดสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  เป็นสมบัติของโรงเรียน  โดยมีนายคำรณ  บุญเชิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

               25  ธันวาคม  2538  ทางโรงเรียนได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มี นายนิพนธ์  กาวิละ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-25 10:43:18 น.

โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 098-8103531 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สินชัย ตาหล้า โทรศัพท์: 087-1743110 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]