• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์เป็นโรงเรียนบ้านยางฮอมสาขาห้องเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ พ.ศ. 2525  โดยสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนชาวเขา พ.ศ. 2524 โดยมีครูผู้สอนของกรมประชาสงเคราะห์

                          ปี  พ.ศ 2525  -  2528      นายบรรจง           จันทร์เพชร  

                          ปี  พ.ศ 2528  -  2532      นายพิมพ์เจตต์      สมเมือง

                          ปี  พ.ศ 2529  -  2531      นายสำราญ          ต้องสู้

                          ปี  พ.ศ 2531  -  2533      นายวิโรจน์           ใบไกร

  ต่อมาโอนมาอยู่สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   มีนายประยุทธ  วงศ์ขัติ เป็นครูสังกัดประถมศึกษาคนแรก และต่อมา สปจ.เชียงรายได้มีคำสั่งให้นายดิเรก เทียนทอง  มาช่วยราชการอีกคนหนึ่ง

  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ได้จัดตั้งให้เป็นห้องเรียนดอยสาขาโรงเรียนบ้านยางฮอม สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม 2534 ได้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านยางฮอมสาขาห้องเรียนบ้านพญาพิภักดิ์  มีจำนวนนักเรียน ชาย 17  คน หญิง  26  คน  รวม 43 คน

  24  ตุลาคม  2538  มหาวิทยาลัยหอการค้าได้มาจัดสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  เป็นสมบัติของโรงเรียน  โดยมีนายคำรณ  บุญเชิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

  25  ธันวาคม  2538  ทางโรงเรียนได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    มี   นายนิพนธ์  กาวิละ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีครูทั้งสิ้นจำนวน 21 คน และนักเรียน 151 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิพนธ์ กาวีละ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุฑารัตน์ ปัญญายิ่ง

 • นางสาวอัญชลี สวนดอกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,270
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-029230 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สินชัย ตาหล้า โทรศัพท์: 087-1743110 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]