• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  1. นายทวี  อนุสรณ์ศิลปะ 

  ประธานกรรมการ

  2. นายสมบูรณ์  แซ่ว่าง

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นายสินชัย  ตาหล้า

  ผู้แทนครู

  4. นางชี  แซ่ลี

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายชัยณรงค์  ยอดมณีบรรพต

  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  6. นายสมชาย ชัยธวัชนันท์ 

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายชัยยันต์ แซ่กือ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นายไพโรจน์  อนุสรณ์ศิลปะ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายนิพนธ์  กาวีละ

  กรรมการและเลขานุการ  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-25 10:43:18 น.

โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 098-8103531 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สินชัย ตาหล้า โทรศัพท์: 087-1743110 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]