โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •      

    ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง  ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งศรีเกิด ถนน  เทิง – เชียงของ  ตำบล  ยางฮอม  อำเภอ  ขุนตาล  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57340 โทรศัพท์  0–5360–6227  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการเริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2483 โดยมีนายยอด  สถานกอง เป็นผู้บริหารคนแรก เปิดทำการสอน ณ สนามกลางหมู่บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลยางฮอม ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่”เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ โดยทางหมู่บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ได้ขอเพิ่มชื่อหมู่บ้านต่อท้ายชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง  ในปี พ.ศ. 2522                เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ระดับปฐมวัย  ถึง  ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6การศึกษาปฐมวัย     จำนวนนักเรียนทั้งหมด   24 คน   มีเด็กพิเศษ  -   คน  ประถมศึกษา    จำนวนนักเรียนทั้งหมด   94 คน   มีเด็กพิเศษ  17  คน

                    มีเขตพื้นที่บริการ   5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,3,4,14,19 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง  มีเขตบริการร่วมกับโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม  ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ  1  กิโลเมตร   และห่างจากเทศบาลตำบลยางฮอม ประมาณ  800  เมตร

                                                                                     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6227 อีเมล์: tungnamphrae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวาสนา ปานอินทร์ โทรศัพท์: 0817845514 อีเมล์: wasana-Pan-in@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]