โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายก้องภัค     เภารัตน์               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา        

  2. นายจักรภัทร    ประสพสงค์         ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  3. พระครูปริยัติ     วรเสร                 ผู้แทนศาสนา

  4. นายทวิช          สุวรรณทำมี         ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายนริด          สุขคำฟอง            ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6. นางศิริพร        คงกระพันธ์           ผู้แทนผู้ปกครอง

  7. นายทรรศักดิ์   เมืองแก่น              ผู้แทนศิษย์เก่า

  8.นางพวงพยอม  ชัยพงษ์                ผู้แทนครู                 

  9. นายสมศักดิ์     ขันตี                     กรรมการและเลขานุการ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมศักดิ์ ขันตี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัชนิกุล ชัยชมภู

 • นางเพ็ญศรี มูลพร้อมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6227 อีเมล์: tungnamphrae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัลยา จันทร์เปล่งแสง โทรศัพท์: 0624658910 อีเมล์: nalya2511@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]