โรงเรียนบ้านชมภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านชมภู

    1.นายบุญเตี่ยม  สุขศรี           ประธานกรรมการ

    2.นายสุเทพ   พรมเวียง          รองประธานกรรมการ

    3.นายบุญศรี  คลาปูน             กรรมการ                                               

    4.นางอำภัย  เป็งปิง               กรรมการ                                                           

    5.นางอนงค์  เจริญสุข             กรรมการ                                    

    6. นานภูวนารถ  สงวนศัพท์     กรรมการ                                  

    7.นายชุมพล  ช่างตี                 กรรมการ              

    8.สิบเอกสมควร  บุญยะศิลป์   กรรมการ

    9.นายชูเกียรติ  เทพสาร          กรรมการและเลขานุการ               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 08:44:47 น.

โรงเรียนบ้านชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6396 อีเมล์: banchomphu@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธัญชนก สมฤทธิ์ โทรศัพท์: 053606396 อีเมล์: c_hanok_b@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]