โรงเรียนบ้านชมภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.เขตต์ตะวัน  กันทะเขียว              ประธาน

  2. ด.ช.อดิพงษ์  เจนเขตการ                  รองประธาน

  3. ด.ช.ธนวัฒน์  ไชยพล                        กรรมการ

  4. ด.ญ.ณัฐธริกา  เจริญรัมย์                   กรรมการ

  5. ด.ญ.ณัฐณิชา   คำปันติ๊บ                    กรรมการ

  6. ด.ญ.มาริสา  พรมหปัญญา                  กรรมการ

  7. ด.ช.ภูชิต  แสงจันทร์                          กรรมการ

  8. ด.ญ.ภัทรานนท์   พรมหปัญญา          กรรมการ

  9.ด.ญ.ชลาลัย  ช่างตี                             กรรมการ

  10.ด.ญ.ชญาณี  สุขคำฟอง                     กรรมการ

  11.ด.ช.กิตติโชติ  ชุมภู                           กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 08:44:47 น.

โรงเรียนบ้านชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6396 อีเมล์: banchomphu@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธัญชนก สมฤทธิ์ โทรศัพท์: 053606396 อีเมล์: c_hanok_b@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]