โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                        โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:44:35 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเลื่อน ใจแปง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางอารีรัตน์ เงินคำ

  • นายภาณุพงษ์ เสมอใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,090
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6229 อีเมล์: padang_school@chiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: สมฤดี แสนเขียว โทรศัพท์: 0947374001 อีเมล์: puy_rukpacha@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]