โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายชัยกร  สัตยารุ่งโรจน์

  ประธานกรรมการ

  2

  นายสุเทพ   ฤดีเลิศโภคิม    

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  3

  นายบุญเลี้ยง   ยั่งยืนธนกิจ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4

  นายเอกชัย   แซ่โซ้ง

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5

  นายบุญสิทธิ์   แซ่โซ้ง

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  6

  นายสมบูรณ์  แซ่โซ้ง

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  7

  นายปาว  แซ่โซ่ง

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  8

  นายณรงค์  พละดร

  ผู้แทนครู

  9

  นายพิพัฒน์  อุทธิยา

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:41:16 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-160106 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์ พละดร โทรศัพท์: 0651235911 อีเมล์: tonnow11@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]