โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. เด็กชายไวภพ  แซ่โซ่ง                 ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงชนันนาถ  แซ่โซ้ง            รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายวีรภาพ  แซ่โซ่ง               กรรมการ

  4. เด็กชายไวภพ  แซ่โซ่ง                กรรมการ

  5. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่โซ้ง            กรรมการ

  6. เด็กชายนิรันทร์  แซ่ย่าง               กรรมการ

  7. เด็กชายวิริทธิ์พล  อุปถัมภ์รุ่งโรจน์  กรรมการ

  8. เด็กหญิงจันทนา  แซ่โซ่ง             กรรมการ

  9. เด็กหญิงชนันนาถ  แซ่โซ้ง           กรรมการ

  10. เด็กหญิงศดานันท์  แซ่ย่าง         กรรมการ

  11. เด็กหญิงธารารัตน์  แซ่โซ่ง         กรรมการ

  12. เด็กหญิงธนันญา  แซ่ว่าง           กรรมการ

  13. เด็กชายวิทยากร  แซ่ย่าง           กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:41:16 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-160106 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์ พละดร โทรศัพท์: 0651235911 อีเมล์: tonnow11@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]