• Facebook โรงเรียน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีรายชื่อดังนี้

  1. นายเกียรติศักดิ์        เนตรสมบูรณ์                ประธานกรรมการ

  2. นายชุมพล              รู้ประโยชน์ศิลป์             กรรมการ

  3. นายพิสิษฐ์              โรจนจิรนนท์                 กรรมการ

  4. นายอมร                  เพ็ชรแก้ว                     กรรมการ

  5. นายสายัณห์            จงจิตต์โยธิน                 กรรมการ

  6. นายเทิดชัย              แถวเพีย                      กรรมการ

  7. นายบัณฑิต             นิลอุดมศักดิ์                  กรรมการ

  8. นายเกษม               กองตุ้ย                         กรรมการ

  9. นายอุดม                 ชมภูศรี                         กรรมการ

  10. นางอรอุมา              ปัญเจริญ                       กรรมการ

  11. นางพจนีย์               ตานะเศรษฐ์                  กรรมการ

  12. พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์                                  กรรมการ

  13. นายสมภูมิ              ธรรมมายอดดี                กรรมการ

  14. นายวีระเดช            จันทร์โสภา                    กรรมการ

  15. นางสาวชฎาภรณ์    ไชยยา                          กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:50:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวีระเดช จันทร์โสภา

 • นางสาวพัฒทริกา คำมาสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053620372 อีเมล์: anubanms@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิ่นเทพ กิติเลิศ โทรศัพท์: 0652615287 อีเมล์: kitilert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]