• Facebook โรงเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

                               ๑. เด็กชายณัฐวุฒิ      เดชไพรพนา

                               ๒. เด็กชายปิยพนธ์        มน

                               ๓. เด็กชายกิตตินันท์   ชายสืบสกุล

                              ๔. เด็กชายธิติวุฒิ    นามวงค์พรหม

                             ๕. เด็กชายอัครพนธ์   ความยคณะ

                             ๖. เด็กหญิพิชามญชุ์     สงบสันติสุข

                             ๗. เด็กหญิงสุภาวินี   ปัญญา

                             ๘.เด็กหญิงกมลชนก  เบญจพงศา

                             ๙.เด็กหญิงปุริมพรรษ์   อุดรชมภู

                            ๑๐. เด็กหญิงชนาภา   ปัญโญ

                            ๑๑. ฟ้าใหม่   ปัญญาเยาว์

                            ๑๒. เด็กชายภีม   วงศ์ใหญ่

                           ๑๓. เด็กชายประดินันท์   ปัญญาวงค์

                           ๑๔. เด็กชายชยานันต์   ใจละ

                           ๑๕. เด็กหญิงพันพัสสา   กิติเลิศ

                          ๑๖. เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  จำปา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:50:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปุญญิศา รัตตรมย์

 • นางสาวชลิดา ใจเที่ยงพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,933
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053620372 อีเมล์: anubanms@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิ่นเทพ กิติเลิศ โทรศัพท์: 0652615287 อีเมล์: kitilert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]