• Facebook โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

  สุขภาพดี                    มีจรรยา                       ใฝ่ศึกษา                        พัฒนาสังคม

  คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

  สามัคคี                    มีวินัย                            เป็นประชาธิปไตย                         ใฝ่คุณธรรม

  วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

                โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน   มีการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสาน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:50:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุรีย์ ศรีแกวงค์

 • นางวัชรา กวีวัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,926
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053620372 อีเมล์: anubanms@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิ่นเทพ กิติเลิศ โทรศัพท์: 0652615287 อีเมล์: kitilert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]