• Facebook โรงเรียน

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

                       สุขภาพดี                     มีจรรยา                      
       ใฝ่ศึกษา                     พัฒนาสังคม

  คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

                          สามัคคี                       มีวินัย                           
       เป็นประชาธิปไตย        ใฝ่คุณธรรม

  วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

       “จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-22 20:36:50 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053620372 อีเมล์: anubanms@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัครพล จันทะมา โทรศัพท์: 0867285513 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]