โรงเรียนบ้านแม่งะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            โรงเรียนบ้านแม่งะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจำนวน ๙ คนดังนี้

  นายอำพล   ปองเลิศผล

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายซอริทู   เดชากลางคีรี

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายทรงยศ   นโคทรบรมสุข

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายสิทธิชัย มาศแม้นเมืองไพร

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นางอุษา    มารศรี

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นางจำลักษ์   งามพรรณ

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  พระวิโรจน์   มหาปุณโณ

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายกำพล   รักสีขาว

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายรักเกียรติ  อินทรัตน์

  กรรมการและเลขาฯ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:44:31 น.

โรงเรียนบ้านแม่งะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนบ้านแม่งะ - โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: suphatcha333@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]