โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • พ.ศ.2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นมูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)โดยมูลนิธิไทยรัฐบริจาคเงินก่อตั้งมูลนิธิ จำนวน 200,000 บาท                                         

  พ.ศ.2535 นายเกษม อัยกร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว) 

  พ.ศ.2542 คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล บริจาคจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมโทรทัศน์ เพื่อได้เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม                                        

  พ.ศ.2547 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียน                                                              

  พ.ศ.2548 ม.ร.วสุรธวัชศรีธวัช ร้างห้องสมุด จำนวน 1 หลัง มูลค่า250,000บาท 

  พ.ศ. 2555 นายนิกร หงษ์ศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเจมส์แกลลอรี่แมนูแฟกเจอร์เร้อ จำกัด สร้างหอพักนักเรียน งบประมาณ  จำนวน 4,000,000 บาท                                                                                       

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายเกษม กันทาหอม   ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33  (บ้านทุ่งพร้าว)

  พ.ศ. 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2562  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3,591,800 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14,367,200 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียน 121 ล./57– ข (ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ห.จ.ก.ศศิญาก่อสร้าง (ให้บริการ) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2562  มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายเรืองศักดิ์  ขาวสะอาด  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาง  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)  ได้มารายงานตัวเมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2562

  ปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)  เปิดทำการสอน  3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมีห้องเรียนคู่ขนาน จำนวน 1 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  531  เป็นนักเรียนชาย  278  คน นักเรียนหญิง  253  คน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-25 14:51:12 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธร

 • นางอำภา สว่างชัยพรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,175
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0623080136 อีเมล์: thairath33@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร์ เอกจันทร์ โทรศัพท์: 0982652592 อีเมล์: aifsee01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]