• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 ( บ้านทุ่งพร้าว )

              “มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดี ก้าวทันเทคโนโลยี เรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย”

   

  ปรัชญาโรงเรียน

   

        นตฺถิ        ปญญาสมา  อาภา

        อ่านว่า     นัตถิ  ปัญญา  สมาอาภา   

        แปลว่า     "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี" 

                              

         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-04 13:19:06 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0623080136 อีเมล์: thairath33@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร์ เอกจันทร์ โทรศัพท์: 0982652592 อีเมล์: aifsee01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]