โรงเรียนบ้านแม่เงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายประจวบ ทองวาฤทธิ์               ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายอุดร เทพทิพย์                          ตัวแทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

  3. นายดวงจันทร์ ทองคำ                   ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  4. นายเอกพงษ์ ศิริอภิรักษ์                  ตัวแทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

  5. นายธนกฤต โตสุวรรณ                    ผู้แทนครู                                             กรรมการ

  6. นางอาเหมย บงกชฤดี                    ตัวแทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

  7. นายมุยแค บุญทวีเจริญ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

  8. พระสมศักดิ์ อติภทฺโท                     ผู้แทนศาสนา                                      กรรมการ

  9. นายศรีใจ วงค์คำลือ                       ผู้อำนวยการโรงเรียน                           กรรมการและเลขานุการ

  10. นางศิริกาจญน์ บุญชู                    ครู คศ. 1                                            ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:37:39 น.

โรงเรียนบ้านแม่เงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0-5369-0150 อีเมล์: banmaengao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี แสนดั่งใจ โทรศัพท์: 0892614711 อีเมล์: ka-pong@hotmil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]