โรงเรียนบ้านแม่เงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (VISION)

    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปโรงเรียนบ้านแม่เงาและสาขากองอูม จัดการศึกษา ใช้ทักษะชีวิตเป็นฐานเพื่อสร้าง โรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กลยุทธ์ โรงเรียน 3ดี 5วิถี  แม่เงาโมเดลเป็นกลไกลขับเคลื่อน ให้บรรลุเป้าหมาย ของสถานศึกษาคือ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านการรอบรู้วิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม  เตรียมพร้อมวิชาชีพ

    ปรัชญา

                   ปญฺญา เจนํ ปสาสติ "ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน"


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:37:39 น.

โรงเรียนบ้านแม่เงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0-5369-0150 อีเมล์: banmaengao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี แสนดั่งใจ โทรศัพท์: 0892614711 อีเมล์: ka-pong@hotmil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]