• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขากะลา
  ตามคำสั่ง 862/2555 สพป.นว.1 (26 ธ.ค. 2555)
   
  1. นายพชรพล  ชื่นศรีนวล   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  ประธานกรรมการ
   
   
  2. นายเพชร     คล้ายแสง     
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กรรมการ
   
   
  3. นายจำลอง   นิลน้อย
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  กรรมการ
   
   
  4. นางอรสา   พลพิทักษ์
  ผู้แทนองค์กรชุมชน
  กรรมการ
   
   
  5. พระสัมพันธ์   ญาณธมโม
  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  กรรมการ
   
   
  6. นายธวีศักดิ์   ขวัญชัย
  ผู้แทนศิษย์เก่า
  กรรมการ
   
   
  7. นายลำพวน   สังข์ป้อม
  ผู้แทนผู้ปกครอง
  กรรมการ
   
   
  8. นางขนิษฐา   แก้วใส
  ผู้แทนครู
  กรรมการ
   
   
  9. นางนงลักษณ์   ปวุตตานนท์
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากะลา  
  กรรมการ/เลขานุการ
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:40:11 น.

โรงเรียนบ้านเขากะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: (089) 859-6932 อีเมล์: oum_lovetvxq@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรุ่งจิตต์ นมะหุต โทรศัพท์: 089-2710414 อีเมล์: rungjtnamahut@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]