โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า "ประชาประสาทวิทย์" เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลยางตาล 2 ก่อตั้งเมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2465 โดยขุนภักดีศึกษากร (คงใจรัก) ศึกษาธิการอำเภอโกรกพระ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านหว้า ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการสอนครั้งแรกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยมีภิกษุทอง อินทร์จันทร์ เป็นครู

    ปี พ.ศ 2505 ประชาชนร่มบริาคทรัพย์สมทบทุนสร้างอาคารปบบ ป.1 พิเศษ มี 5 ห้องเรียน 1 ห้องพักครู

    ปี พ.ศ.2510 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กบเงินบริจาคของปะชาชน สร้งอาคารแบบ ป1 พิเศษ 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน

    ปี พ. 258 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 321 จำนวน 1 หลังปัจจบันเปิดการสอนตั้งแต่ะดัอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:11:41 น.

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พัชรินทร์ กองวงษ์ โทรศัพท์: 0906908791 อีเมล์: newschool567@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]