โรงเรียนวัดจิกลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายประยูร   นิลสุพรรณ        ผู้ทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ

                     2. นางเอ็งวา      สีสมโภชน์        ผู้แทนผู้ปกครอง           กรรมการ

                     3. นายวิชเยนทร์ โรพันดุง         ผู้แทนครู                   กรรมการ

                     4. นายพงค์ศักดิ์   เนียรภาค        ผู้แทนองค์กรชุมชน        กรรมการ

                     5. นายจำเริญ    เจนจบ            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

                     6. นางนัยญะเนตร คำคูณ           ผู้แทนศิษย์เก่า             กรรมการ

                     7. พระครูนิรภัยสุตสุนทร            ผู้แทนองค์กรศาสนา       กรรมการ                                                       

                     8. นางลัดดา      ยิ้มน่วม            ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ

                      9. ดร.ศุภชัย      สุวรรณกนิษฐ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจิกลาด กรรมการและเลขานุการ                             


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 14:26:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอำนาจ โพทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสัตตกมล รัตนพัทธยากร

 • นางสาวสมหมาย ทับเสือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,613
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจิกลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 056217976 อีเมล์: jikladschool2556@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐพร รัตนาแพง โทรศัพท์: 0935900594 อีเมล์: nn_hwan11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]