โรงเรียนวัดจิกลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

  2. พระครูนิรภัยสุตสุนทร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

  3. นางอุษา สังข์เปีย ผู้แทนครู กรรมการ

  4. นายพงค์ศักดิ์ เนียรภาค ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

  5. นายจำเริญ เจนจบ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

  6. นายประยูร นิลสุพรรณ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

  7. นางลัดดา ยิ้มน่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  8. นางเอ็งวา สีสมโภชน์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

  9. นายอำนาจ โพทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจิกลาด กรรมการและเลขานุการ                             


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-07 13:36:41 น.

โรงเรียนวัดจิกลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 056217976 อีเมล์: jikladschool2556@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐพร รัตนาแพง โทรศัพท์: 0935900594 อีเมล์: nn_hwan11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]