โรงเรียนวัดคลองจินดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดคลองจินดาตั้งอยู่ในเขตท้องที่หมู่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เดิมใช้ศาลาการเปรียญวัดคลองจินดา เป็นสถานที่เรียน โดยเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2484 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 60 คน ครูจำนวน 2 คน โดยมี นายเพชร  เจริญสิงห์ เป็นครูใหญ่  ครูน้อย คือ นายสรรค์  อยู่ผล  ปีพ.ศ. 2521 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดคลองจินดา ไปอยู่ที่อาคารสร้างใหม่ในที่ดินของ นายพงษ์-นางจำปี ภู่ประดิษฐ์, นายไร-นางสุด แสงใหญ่, นายคำพา-นางส้มจีน ขำกลาง ซึ่งทั้งหมดบริจาคที่ดินให้โรงเรียน จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวาอาณาเขต ดังนี้

   

  ทิศเหนือ  กว้าง 27 วา 1 ศอก                           ติดที่ดินของนายพงษ์-นางจำปี ภู่ประดิษฐ์

                  ทิศใต้  กว้าง  54  วา                                           ติดที่ดินของนายไร แสงใหญ่,นายคำพา ขำกลาง

                  ทิศตะวันออกกว้าง 62วา 1 ศอก                     ติดเขตทางหลวง

                  ทิศตะวันตกกว้าง 87 วา                                   ติดที่ดินนายพงษ์-นางจำปี ภู่ประดิษฐ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:50:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยวุฒิ สังข์ขาว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปิยะพัชญ์ โพธิ์หวี

 • นายพลกฤต มิภัยทูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,921
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคลองจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วันนิสา กลิ่นสอน โทรศัพท์: 0613532692 อีเมล์: wannina_kl@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]