โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์ออรุณอุปถัมป์)

  1.  นายสุวรรณ        แย้มเดช                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  นายสมพงษ์       แตงอ่อน               กรรมการ

  3.  พระณรงค์พศ      กิตฺติปฺญโย            กรรมการ

  4.  นางรำพัน           โตเขียว               กรรมการ

  5.  นางขวัญเรือน     จันทโสภณ           กรรมการ

  6.  นายสมพงษ์        สร้อยสวน            กรรมการ

  7.  นายสุทธิชาย      ฝอยทอง             กรรมการ

  8.  นายศิร                ปิ่นเขียน             กรรมการ

  9.  นายบันลือ           จำนงค์บุตร         กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางณัฐชญาน์นันท์ วิชพัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปรีดา พิมพ์ทองงาม

 • นายบันลือ จำนงค์บุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,993
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-5633-6062 อีเมล์: np.phaisali@gmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]