โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)

  1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  บุญคำ            ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เกื้อญาติ           รองประธาน

  3. เด็กชายคัมภีร์  คงคาอินทร์          รองประธาน

  4. เด็กหญิงจิราวรรณ  อิ่มเอี่ยม        กรรมการ

  5. เด็กหญิงสุทิตตตา  ศรีสุราษฎร    กรรมการ

  6. เด็กชายนถชัย  แก้วมั่น               กรรมการ

  7. เด็กชายสุวัฒน์  โตเขียว              กรรมการ

  8. เด็กชายสุกฤต  ก้อนขำ                กรรมการ

  9. เด็กชายไชยวัฒน์  กันงาม           กรรมการ

  10. เด็กหญิงตุ๊กตา  เส้นเศษ            กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางณัฐชญาน์นันท์ วิชพัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัชรา ศรีตะโจม

 • นางปรีดา พิมพ์ทองงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,995
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-5633-6062 อีเมล์: np.phaisali@gmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]