โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
 


 • ITA
 • เกียรติบัตรนักเรียน
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

  สิกขา วิรุฬหิ สัมปัตตา
      (การศึกษา คือความเจริญงอกงาม )

   

  วิสัยทัศน์

                            โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประชาร่วมมือ ยึดถือคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากปี 2560 ถึงปี 2563


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-30 14:16:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบันลือ จำนงค์บุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัชรา ศรีตะโจม

 • นางนงนุช อินทร์ฉ่ำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-5633-6062 อีเมล์: np.phaisali@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตติยา อินทร์ฉ่ำ โทรศัพท์: 0878468230 อีเมล์: 60030201@nsw3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]