โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสำรวย  บุญทรงธรรม            ประธานกรรมการ

  2. นางสุกัญญา  อยู่เย็น                   ผู้แทนผู้ปกครอง

  3.นางสุภาพร  ยาเนตร                     ผู้แทนครู

  4.นางสุมาลี เขม้นเขตการณ์            ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายจักรกฤษ บอนขุนทด              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นางสาวสุนิชฎา ชาญตะบะ         ผู้เทนศิษย์เก่า

  7. พระมหาวรานนท์  สุเมโท            ผู้แทนองค์กรศาสนา      

  8. นางสาวเพ็ญพิชญาณ์ พูนสูงเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นางสาวเฉลิมพร กุมภา                 กรรมการและเลขานุการ

                  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:50:27 น.

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: wangnamkhao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น โทรศัพท์: 0818867813 อีเมล์: seezeed@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]