โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงสุธินา ศรีตะวัน

  2.เด็กชายสุทัน ศรีเพ่ง

  3.เด็กหญิงนริศรา เพชรจันทึก

  4. เด็กหญิงวีรภัทรา สารีบุตรดี

  5.เด็กหญิงดนยา จอนสำโรง

  6.เด็กหญิงกรวีย์ นาคก้อน

  7. เด็กหญิงปุญญิศา ทรัพย์นิมิตร

  8. เด็กชายภูมิรินทร์ กลิ่นหอม

  9.เด็กชายภาคิน พงษ์ทองขาว

  10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ปุกลางดอน

  11.เด็กหญิงชนม์นิภา หงษ์ดำเนิน

  12.เด็กชายศุภณัฐ ดั่งขุนทด

  13.เด็กหญิงกฤติยา สดโคกกรวด

  14.เด็กชายจุฬพงศ์ อภิชัย

  15. เด็กหญิงปภาวดี ปาร์จิต

  16.เด็กหญิงเมลิสา เกิดแก่น

  17.เด็กหญิงปณิดา ขยันกสิกรรม

  18.เด็กหญิงดวงกมล อินทะไชย

  19.เด็กหญิงปวริศา จุลมุสิ

  20.เด็กหญิงสุกัญญา ศิริโภคา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:50:27 น.

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: wangnamkhao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น โทรศัพท์: 0818867813 อีเมล์: seezeed@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]