โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของสถานศึกษา

  1.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

  2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

  3.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด

  2.   ครูและบุคลากรมีสมรรถนะมีความก้าวหน้าและมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

  3.   นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:50:27 น.

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: wangnamkhao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น โทรศัพท์: 0818867813 อีเมล์: seezeed@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]