โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ : ภายในปี ๒๕๖๔ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

    ปรัชญา :    สมคฺ คานํ ตโป สุโข    ความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:50:27 น.

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: wangnamkhao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น โทรศัพท์: 0818867813 อีเมล์: seezeed@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]