ประวัติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

 

 โรงเรียน จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และระดับช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สถานที่ตั้ง 135 หมู่ที่ 7 บ้านสะแกโง๊ะ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิด เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2519 มีนายบุญลือ นาคอิ่ม เป็นครูใหญ่คนแรก และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ชื่อโรงเรียนว่า " โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์" เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2519 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเล็ก เอ็งสุวรรณ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้บริจาคที่ดิน จำนวน 35 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนและต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 นายวิชัย เอ็งสุวรรณ     ( ตัวแทนตระกูล เอ็งสุวรรณ) ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 6 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา รวมกับที่ดินที่มีอยู่เดิมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 41 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งให้นายประหัส ปุ้มกระโทก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จนถึงปัจจุบัน
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-17 20:06:33 น.

นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

นางสาววีรนุช สนประเสริฐ
นายวิศณุ พงษ์วิจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,562
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววีรนุช สนประเสริฐ โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: nuch1992.ws@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]