• ประวัติโรงเรียน
  •  โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และระดับช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สถานที่ตั้ง 135 หมู่ที่ 7 บ้านสะแกโง๊ะ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิด เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2519 มีนายบุญลือ นาคอิ่ม เป็นครูใหญ่คนแรก และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ชื่อโรงเรียนว่า " โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์" เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2519 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเล็ก เอ็งสุวรรณ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้บริจาคที่ดิน จำนวน 35 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนและต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 นายวิชัย เอ็งสุวรรณ     ( ตัวแทนตระกูล เอ็งสุวรรณ) ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 6 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา รวมกับที่ดินที่มีอยู่เดิมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 41 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งให้นายประหัส ปุ้มกระโทก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จนถึงปัจจุบันโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-03 09:49:09 น.

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์: 0969619266 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]