โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายไชยวัฒน์  ศุภกิจวัฒนา (ประธาน)
  2. นายเสมอ  เหล่าแช่ม (รองประธาน)
  3. นายทินกร  เหมือนหมาย (กรรมการ)
  4. นายบรรเทา  เหล่าแช่ม (กรรมการ)
  5. นายสมเพ็ชร  หล้าธิ (กรรมการ)
  6. นายประสาร  ไทยขำ (กรรมการ)
  7.นายสุนทร  เหล่าแช่ม (กรรมการ)
  8. นางละเมียด  ทองคลี่ (กรรมการ)
  9. นางสุดใจ  แก้วมณี (กรรมการ)
  10. นางวัฒนา  จันทรังษี (กรรมการ)
  11. นายศักดิ์ดา  สัชชา (กรรมการ)
  12. พระครูวิบูลอุทัยกิจ (กรรมการ)
  13. พระครูอุดมวิสุทธิกรรม (กรรมการ)
  14. นายปิยะมิตร  สุริยกานต์ (กรรมการและเลขานุการ)


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:28:37 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056040262 อีเมล์: admin@cbt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จริยา มนัสตรง โทรศัพท์: 0862052154 อีเมล์: nmeawmeaw@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]