โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   ตามหลักสูตรกำหนด
  2. พัฒนาหลักสูตร การะบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
  4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม

  เป้าหมาย

  นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:28:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปิยะมิตร สุริยกานต์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวันทยา โกมล

 • นางวิลาพันธ์ สิงห์โตทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056040262 อีเมล์: admin@cbt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จริยา มนัสตรง โทรศัพท์: 0862052154 อีเมล์: nmeawmeaw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]