โรงเรียนวัดทัพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนวัดทัพหลวง ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2478  โดยอาศัยศาลาวัดทัพหลวงเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

                  ปี พ.ศ. 2502 ประชาชนได้ร่วมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นบริเวณเชิงเขาทัพหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

                  ปี พ.ศ.2515 สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ข 4 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากข้าราชการกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง ทำพิธีเปิดและมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ให้ชื่ออาคารเรียนว่า อาคารเรียนข้าราชการกรมการปกครองอุปถัมภ์ 3

  ปี พ.ศ. 2521 เปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข 3ห้องเรียน

                  ปี พ.ศ.2522 เปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                  ปี พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณก่อ อาคารเรียนแบบ สปช. 103  จำนวน   3 ห้องเรียน

                  ปี พ.ศ.2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์

                  ปี พ.ศ.2542 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น “หลักสูตรอาชีพสู่ชุมชน ( ตลาดนัด )”

                  ปี พ.ศ. 2543 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตร “ระบบนิเวศในนาข้าว” สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจาก “มูลนิธิการศึกษาไทย”

                  ปีการศึกษา 2545และ 2546  ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนกับคณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย

                  ปีการศึกษา 2550  คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมดำเนินการก่อสร้างอาคารคอมพิวเตอร์และห้องสมุด โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

                  ปีงบประมาณ 2553  ได้รับงบประมาณแปรญัตติ จำนวน  200,000 บาท ซ่อมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 4 ห้องเรียน เปลี่ยนฝา ทาสี เปลี่ยนฝ้า  อาคารเรียน สปช.103/26 ปูกระเบื้องหน้าอาคาร และ ห้องส้วม ปูกระเบื้องพื้นและผนัง งบประมาณโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  จำนวน  140,000  บาท ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด  3  ห้องเรียนเปลี่ยนฝา ทาสี เปลี่ยนฝ้า  และอาคารอเนกประสงค์ปูกระเบื้องภายในอาคาร  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:18:12 น.

โรงเรียนวัดทัพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056580015 อีเมล์: wattuploungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ป้อมคำ โทรศัพท์: 0848181701 อีเมล์: wattuploungschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]