โรงเรียนวัดทัพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายทะเบียน  ป้อมคำ     ประธานคณะกรรมการ

  2. นายองอาจ  สุขพุฒ    กรรมการ 

  3. นายปรารภ  จันทร      กรรมการ

  4. พระอธิการคำมา อินทวิโร      กรรมการ

  5. นายสมคิด  คำภู       กรรมการ

  6. นายนิยม   ป้อมคำ       กรรมการ

  7. นางสุธารัตน์  ป้อมคำ           กรรมการ

  8. นางฐานิตย์   ทองชุบ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  9. นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:18:12 น.

โรงเรียนวัดทัพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056580015 อีเมล์: wattuploungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ป้อมคำ โทรศัพท์: 0848181701 อีเมล์: wattuploungschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]