โรงเรียนวัดทัพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนวัดทัพหลวง ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สุขภาพกาย คุณธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทย  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:18:12 น.

โรงเรียนวัดทัพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056580015 อีเมล์: wattuploungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ป้อมคำ โทรศัพท์: 0848181701 อีเมล์: wattuploungschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]