โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย การคิดคณิตศาสตร์                 การใช้ภาษาอังกฤษ  ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 00:37:37 น.

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056983083 อีเมล์: bnbkschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกอบชัย จบศรี โทรศัพท์: 0872072700 อีเมล์: kobchai.cho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]