โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1)  นายชะอุ้ม                 นกเอี้ยง             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2)  นางน้ำทิพย์               กันณาลักษณ์       กรรมการ

  3)  นายรุ่ง                     อาจิณ               กรรมการ

  4)  นางยุพิน                   ทองพูล             กรรมการ

  5)  นางนรินทร                 รัตนวิชัย            กรรมการ

  6)  นายอรรถสิทธิ์              เพชรนิด            กรรมการ

  7)  พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ์                        กรรมการ

  8)  นายชนะ                     จุฬานนท์           กรรมการ

  9)  นายสังวาลย์                วงษ์ดรมา           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:35:17 น.

โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0932830066 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธัญวรัตม์ ผิวเหลือง โทรศัพท์: 0956380129 อีเมล์: piwmaza@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]